Rumah > Pengetahuan > Kandungan
Perkara yang memerlukan perhatian dalam penyimpanan natrium dikromat
Sep 19, 2018

Simpan di gudang yang sejuk, kering dan beralih dengan baik. Jauhi api dan panas. Suhu penyimpanan tidak melebihi 35 ℃, kelembapan relatif tidak melebihi 75%. Meterai pembungkusan. Sekiranya dengan mengurangkan ejen, alkohol dan lain-lain storan yang berasingan, elakkan penyimpanan campuran. Kawasan simpanan harus dilengkapi dengan bahan yang sesuai untuk mengakomodasi kebocoran.